Kérjük töltse ki kérdőívünket!

MEGBÍZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS ONLINE LÉTREHOZÁSÁRA

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS ONLINE INDÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, DOKUMENTUMOK


{A nyomtatványt kitöltve, aláírva, a jelzett dokumentum másolatok csatolásával kérem visszaküldeni
irodánk email címére: qk.konyveles@gmail.com A visszaküldött adatlap a szolgáltatás
igénybevételére irányuló megbízásnak minősül.}

TÁJÉKOZTATÁS! A vállalkozásba felvett egyes tevékenységek szakképesítési-végzettségi
előírásokat követelhetnek meg, valamint azok végzése hatósági engedély vagy bejelentési
kötelezettséget igényelhetnek. A tevékenységek kizárólag a jogszabályi előírások
megfelelése esetén végezhetők. Az előírásoknak történő megfelelés az egyéni vállalkozó
felelősségi körébe tartozik.
Az egyéni vállalkozás létrejötte automatikusan nem eredményezi az egyéb hatóságok felé
történő bejelentéseket. Ezen bejelentési kötelezettségek megtétele az egyéni vállalkozó
feladata.


  {Egyéni vállalkozása indítását az ön által jelzett időintervallumban fogjuk elvégezni, mely
  időpontot írásos visszajelzésben megküldünk önnek}
  ügyfélkapu jelszó: (kötelező) /ugyfelkapu jelszo (required)  (Kérem az azonosítókat nyomtatott betűk használatával adja meg! Ne használjon írott
  formátumot! Figyeljen a kis és nagybetűk valamint a szóköz használatára! A szóközt alsó
  vonal beszúrásával jelölje „ _ „ !)
  – Az egyéni vállalkozást indító személy azonosító okiratainak másolata (szkennelt
  dokumentumként PDF formátumban kérem csatolni!)

  = személy igazolvány {jelölje X-szel, ha csatolta} ם
  = lakcím kártya {jelölje X-szel, ha csatolta} ם
  = adóazonosító kártya {jelölje X-szel, ha csatolta} ם
  = TAJ kártya {jelölje X-szel, ha csatolta} ם