• Bérszámfejtés
 • Dolgozók adatainak nyilvántartása
 • Bérpótlékok, egyéb juttatások számfejtése
 • Jövedelmek, járulékok elektronikus adatszolgáltatása
 • Fizetendő adók és járulékok listájának elkészítése • Igény szerinti munkaügyi nyilvántartások
 • Dolgozói levonások nyilvántartása, kezelése
 • Beléptetés: bejelentés Nav felé
 • Kiléptetés: igazolások elkészítése, kijelentés elküldése Nav felé
 • Távollétek felvezetése a rendszerbe
 •  Igény esetén szabadságok egyeztetése
 • Főkönyvi feladás elkészítése
 • Költségvetési kapcsolatok nyilvántartása, rendszeres tájékoztatás a fizetési kötelezettségekről